Odpowiedzi

2010-03-15T21:10:39+01:00
Ile moli h2so4 znajduje się w 150cm3 25 % roztworu o gestosci 1,2gr/cm3
d=m/v m=v*d
m=150cm3*1,2gr/cm3=180g

180g-masa roztworu

Cp=ms/mr*100% 25%=ms/180g*100% 25%*(180g*100%)=ms
ms=45g - tyle kwasu bylo w roztworze

Masa molowa H2SO4 =98g/mol

45g-xmoli
98g-1mol x=0,46mola ODP: w roztworze znajduje sie 0,46 mola h2so4.Ile gramów NAH2PO4 znajduje się w 150gr 0,89-molowego roztworu o gęstości 1,07gr/cm3

d=m/v

v=m/d v=150gr/1,07gr/cm3=140,1 cm3 --- objetosc roztworu
1molNaH2PO4=120g/mol 0,89mol-xg
1mol-120g
x=106.8
4 4 4