1.Ile gramów wazy sztabka złota o wymiarach 2cm x 3 cm x 10 cm? O ile lżejsza jest sztabka srebra o takich samych wymiarach?
PAMIĘTAJ
1 cm sześcienny złota wazy 19,3 g
1 cm sześcienny srebra waży 10,5 g
2.wyraź:
a)w litrach:4 dm sześcienne, 2,7 dm szesciennych , 5000 ml, 2000 cm sześcienne
b)w mililitrach: 7 l, 10,2 l , 8dm sześciennych,5,4 dm szesciennych, 25 cm sześciennych , 400 cm sześciennych
c)w decymetrach sześciennych: 6 l , 8,9 l . 9000cm sześciennych , 4000ml
d_w centymetrach sześciennych: 2,5 dm sześciennego , 4,3 l , 0,6 l , 54ml

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T20:06:30+01:00
V= 2*3*10=50cm sześciennych
50*19,3=956g-waga złotej sztabki
50*10,5= 525g waga srebrnej sztabki
956-525=431 o tyle sztabka jest lżejsza
55 1 55