Przetłumacz
1.Po szkole Podstawowej uczęszczałem do gimnazjum, a następnie do liceum
2.Liceum trwało 3 lata. Była to szkoła sportowa, 50km od mojego miejsca zamieszkania, więc mieszkałem w inernacie
3.Atmosfera w mojej klasie była świetna-jezdziliśmy na wycieczki klasowe i byliśmy bardzo aktywni
4.W 2 klasie musiałem mieć korepetycje z fizyki i chodziłem na kursy języka niemieckiego
5.Maturę zdawałem z języka polskiego, matematyki i języka niemieckiego

1

Odpowiedzi

2010-03-15T19:53:02+01:00

1.Po Grundschule besuchte die Schule, dann Gymnasium
2.Liceum dauerte 3 Jahre. Es war eine Schule, Sport, 50 km von meiner Wohnung, so lebte ich in inernacie
3.Atmosfera in meiner Klasse war die Ur-ritt auf der Klassenfahrt und wir waren sehr aktiv
4.In der 2. Klasse hatte ich zu haben, Nachhilfe in Physik und ging am Deutsch-Sprachkurse
5.Mature erschien in der polnischen Sprache, Mathematik und Deutsch

Myślę, że pomogłam;]