Odpowiedzi

2010-03-15T19:56:33+01:00
Homonimy
Antonimy
Apostrofa
Inwokacja
Powtórzenia
Anafora
Epifora
Synonimy
Porównania
Epitety
Metafory
Hiperbola (przesadnia)
Oksymoron
Antyteza
Kontrast
Peryfraza
Personifikacja (uosobienie, animizacja, ożywienie)
Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo)
Pytanie retoryczne
Elipsa (wyrzutnia)
Wykrzyknienie (eksklamacja)
Groteska Przerzutnia
Alegoria-
Rym
Zgrubienia
Alegoria
Paradoks
Porównanie homeryckie
Neologizmy
Symbol

pisało wymienić nie opisac :) mysle ze pomoglam :)
3 2 3