Odpowiedzi

2009-10-25T19:31:51+01:00
Nieprawidłowa higiena osobista. Zła bielizna. Nieprawidłowe korzystanie z toalet publicznych.
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T19:32:25+01:00
Wyróżnia się kilka postaci klinicznych ZUM:

* Znamienny bakteriomocz to patognomoniczna dla ZUM liczbę kolonii bakteryjnych wyhodowanych z 1 mL moczu, zależna od sposobu pobrania moczu, płci pacjenta i objawów klinicznych.
* Bezobjawowy bakteriomocz to znamienny bakteriomocz bez zmian w badaniu ogólnym moczu i bez klinicznych objawów ZUM.
* Powikłane zakażenie układu moczowego
* Niepowikłane zakażenie układu moczowego
* Nawrót zakażenia układu moczowego to ponowny epizod ZUM wywołany tym samym czynnikiem etiologicznym w okresie pierwszych 3 tygodni od zakończenia leczenia poprzedniego epizodu ZUM.
* Ponowne zakażenie układu moczowego (reinfekcja)

zła higiena, zimno, wilgoć, zła dieta,
1 5 1
2009-10-25T20:05:29+01:00
Osłabienie organizmu (zakażenie bakteriami pochodzącymi z przewodu pokarmowego), brak higieny, upośledzenie odporności (np. w wyniku chemioterapii, chorób układu krwiotwórczego). Bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym zakażeniom ma też cewnikowanie pęcherza moczowego.
2 5 2