Suma dwóch liczb równa sie 180,
ailoraz większej przez mniejszą
wynosi 5. Jakie to liczby?
Napisz obliczenie

kolejne zadanie

W czasie konkursu uczestnik odpowiada na 50
prostych pytań. Za dobrą odpowiedź uzyskuje 6 punktów,
a za każdą złą traci 4 punkty. Na ile pytań uczestnik odpwoiedział
dobrze, a na ile źle, jeśli łącznie zdobył 170 punktów.


WYJAŚNIJ WSZYSZTKIE JAK OBLICZEŁEŚ/AŚ

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T20:16:02+01:00
X-pierwsza liczba x>y
y-druga liczba
{x+y=180
{x/y=5/*y
{x=180-y
{x=5y
{5y=180-y
{x=5y
{6y=180/÷6
{x=5y
{y=30
{x=150
odp. Tymi liczbami są 30 i 150.
x-ilość dobrych odpowiedzi
y-ilość złych odpowiedzi
{x+y=50
{6x-4y=170
{x=50-y
{6*(50-y)-4y=170
{x=50-y
{300-6y-4y=170
{x=50-y
{-10y=-130/÷-10
{x=50-y
{y=13
{x=37
{y=13
Odp. Uczestnik odpowiedział dobrze na 37 pytań, a źle na 13 pytań.
2010-03-15T20:46:00+01:00
150 i 30
nie ma obliczen trzeba pomysleczad. nr. 2
41x6=246
50-41=9
246-170=76
zrobiła dobrze 41 zadan a zle 9