Odpowiedzi

2010-03-15T19:59:07+01:00
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 216cm².Oblicz objętość tego sześcianu.

Pc=6*a²
Pc=216cm²
6*a²=216 /:6
a²=36
a=√36=6 [cm]

V=a^3=6^3=6*6*6=216 [cm^3]
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T20:01:03+01:00
Sześcian ma 6 identycznych ścian.
Obliczmy więc pole jednej ściany.
216/6=36
Pole kwadratu liczmy jako a*a bo dł. jego boków jest taka sama.
√36=6 bo 6*6=36

Objętość sześcianu liczymy jako: a³ czyli a*a*a
6*6*6=216[cm³]
Odp: Objętość sześcianu wynosi 216 cm³