Promień świetlny pada prostopadle na płytke szklaną o grubości x=4cm i wspolczynniku załamania n=1,5. Wiedząc, ze szybkość światła c=300000km/s oblicz:
a)szybkość światła w płytce szklanej
b) czas przejścia światła przez płytke

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T10:36:22+01:00
Wspólczynnik n=1,5
c = n* v
v = C/n predkosc swiatla przez szklo
v = 300000/1,5 = 200000 km/sek
x = 4 cm = 0,04 m
x = v * t
czas t = x/V = 0,04/200000 = 0,0000002 sek
3 5 3