Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T19:48:36+01:00
F₁- siła wyporu
F₁=Fc-Fs
F₁=0,3N
F₁=ρVg
V=F₁/ρg
V=0,0003m³ objętość ciała zanurzonego
Fc=mg
m=Fc/g
m=0,23kg masa odważnika
ρ₁=m/v gęstość substancji
ρ₁=766,7kg/m³