Przetłumacz :
1. ja potrafię tańczyć, śpiewać,ale nie potrafię gotować.
2. mój brat nigdy nie ścieli łóżka.
3. moja mama zawsze myje naczynia.
4. mój tata zazwyczaj robi zakupy w soboty.
5. ona potrafi mówić po hiszpańsku, francusku, ale nie potrafi
mówić po niemiecku i angielsku.
6. ona zazwyczaj chodzi do kina w niedziele.
7.on często odrabia zadanie domowe wieczorem.
8. mój brat rzadko ogląda telewizję w nocy.
9. my zawsze mamy śniadanie o 6:30.
10.moja babcia zazwyczaj wstaje o 5:30 w niedziele.
11. on gra w piłkę nożną o 19:00 wieczorem
12. on bierze prysznic o 6:00 rano
13. on często urządza grilla w soboty wieczorem.
14. ja potrafię malować , jeździć na rolkach i konno.
15. ona nie potrafi grać na gitarze i fortepianie.

2

Odpowiedzi

2010-03-15T19:58:45+01:00
1. I can dance, sing, but I can not cook.
2. my brother has never cut down the bed.
3. My mother always washed dishes.
4. my dad usually does shopping on Saturdays.
5. she can speak Spanish, French, but can not
speak German and English.
6. It usually goes to the cinema on Sundays.
7.on often catch up homework in the evening.
8. My brother rarely watch television at night.
9. We always have breakfast at 6:30.
10.moja grandmother usually gets up at 5:30 on Sundays.
11. He played football at 19:00 in the evening
12. He takes a shower at 6:00 am
13. He often arranges a barbecue on Saturday evening.
14. I can paint, roller skating and horseback riding.
15. It can not play the guitar and piano.
2010-03-15T20:13:30+01:00
1. I can dance, sing, but I can't cook.
2. My brother never makes his bed.
3. My mum/mother always washes the dishes.
4. My dad/father usually go shopping in saturday.
5. She can speaks spanish, france, byt she can't speaks german and english.
6. She usually goes to cinema in sunday.
7. He soften does his homework in the evning.
8. My brother seldom watches tv in the night.
9. We always have breakfast at 6:30 am.
10. My grandmother usually gets up at 5:30 am in sundays.
11. He plays football at 7:00 pm.
12. He haves a shover at 6:00 am.
13. He usually haves a barbecue on saturday's night.
14. I can draw, ride skates and horse.
15. She can't plays guitar and piano.