1. W naczyniu ogrzano 5 kg wody o 20⁰C. Oblicz, ile energii na sposób ciepła pobrała woda. Ciepło właściwe wody: 4190J/kg ⁰C

2. Woda pobrała 30kJ ciepła i ogrzała się o 15⁰C. Oblicz masę wody.

3. Ogrzanie kawałka miedzi o 20⁰C wymagało dostarczenia 22,8 kJ energii na sposób ciepła. Oblicz masę miedzi. Ciepło właściwe miedzi: 380J/kg ⁰C

HEEEEEEEEELP!

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T20:04:53+01:00
Cw=ΔQ/m*ΔT
Zad1.
Q=cw*ΔT*m
Q=4190* 5* 20 =41900 J
Zad2.
m=ΔQ / cw *ΔT
m=30000/(4190*15)
m=0,48 kg

Zad3
m=ΔQ / cw *ΔT
m=22800/(380*20)
m=3 kg

DANE SOBIE WYPISZESZ SAMA :)
1 1 1
2010-03-15T20:19:06+01:00
1.

Q = m*cwł*Δt

Q = 5kg*20°C*4190J/kg*°C = 419000J = 419kJ


2.

Q = m*cwł*Δt
m = Q:(cwł*Δt)

m = 30kJ:(4190J/kg*°C*15°C) = 30000J:62850J/kg ≈ 0,48kg


3.

m = Q:(cwł*Δt)

m = 22,8kJ:(380J/kg*°C*20°C)
m = 22800J:7600J/kg = 3kg
2 5 2