Odpowiedzi

2010-03-15T20:12:16+01:00
Układ nerwowy tworzy tkanka nerwowa. Tworzą ją komórki nerwowe zwane neuronami, otoczone przez nie komórki glejowe ( wypełniają przestrzenie między neuronami i stanowią dla nich podporę. Pośredniczą również w przekazywaniu tlenu i substancji odżywczych z krwi do neuronów.). Zespoły neuronów wraz z komórkami glejowymi pełnia rożne funkcje:
•organizują i nadzorują wiele czynności organizmu, między innymi myślenie, ruch, a nawet przesuwanie pokarmu w układzie pokarmowym
•wytwarzają, odbierają, analizują i przewodzą sygnały o syanie otoczenia oraz samego organizmu
Neurony składają się ciała komórki nerwowej i wypustek. Ciało komórki zawiera wszystkie organelle , w tym jądro komórkow. Krótkie wypustki nazywamy dendrytami, pojedynczą wypustkę aksonem.
68 4 68