Podaj wzory i nazwy substancji oznaczonych literami
C + B → HNO3

A
+
N2 + A → N2O5
+
H2 + A → B

D

A =
B =
C =
D =

Zapisz równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej:
a) kwasu
solnego
b) kwasu siarkowego (VI)
c)kwasu azotowego


za rozwiazanie zadania daje naj;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T20:21:15+01:00
1.a = O2 = cząsteczka tlenu
b= H20
c = N2O5
d = NH3

2.HCL ------> H+ + Cl¯
H2SO4 ------> 2H+ + SO4 2¯
HNO3 ------> H+ + NO3¯