Pomorzcie kompletnie tego nie rozumiem.....

Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.

a)4c-(3c+2)-10c
b)7x-8-(5x+6)
c)9y-(8-3y)+16
d)5x-(2-4x)+8x-7
e)-(-5c-8)+6-9c-c
f)-4(3x-6)-3(2+7x)
g)5(3z-7)-9(-8z-6)
h)-3(5x-4)+8(-3x+2)
i)7x-3(5x+2)-6(7+2x)
j)-5(3y-7)-2(6+4y)+3y

Przekształć wyrażenie na sumę i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.

a) 6(2a-6b+3c)
b) (3x-2y+9*4
c) 3(5x-8z-2)
d) (4x-7y-7)(-2)
e) -8(7n+9p+t)
f) -2(3a+1)+(4a-5)
g) 3(b-5a)-2(3b+a)
h) 5(2x+3y)-(x-2y)


Z góry dzięki.....

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T20:14:59+01:00
Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.

a)4c-(3c+2)-10c=4c-3c-2-10c=-9c-2
b)7x-8-(5x+6)=7x-8-5x-6=2x-14
c)9y-(8-3y)+16=9y-8+3y+16=12y+8
d)5x-(2-4x)+8x-7=5x-2+4x+8x-7=17x-9
e)-(-5c-8)+6-9c-c=5c+8+6-10c=-5c+14
f)-4(3x-6)-3(2+7x)=-12x+24-6x-21=-18x+3
g)5(3z-7)-9(-8z-6)=15z-35+72z+54=87z+19
h)-3(5x-4)+8(-3x+2)=-15x+12-24x+16=-39x+28
i)7x-3(5x+2)-6(7+2x)=7x-15x-6-42-12x=-20x-48
j)-5(3y-7)-2(6+4y)+3y=-15y+35-12-8y+3y=-20y+23

Przekształć wyrażenie na sumę i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.

a) 6(2a-6b+3c)=12a-36b+18c
b) (3x-2y+9)*4=12x-8y+36
c) 3(5x-8z-2)=15x-24z-6
d) (4x-7y-7)(-2)=-8x+14y+14
e) -8(7n+9p+t)=-56n-72p-8t
f) -2(3a+1)+(4a-5)=-6a-2+4a-5=-2a-7
g) 3(b-5a)-2(3b+a)=3b-15a-6b-2a=-17a-3b
h) 5(2x+3y)-(x-2y)=10x+15y-x+2y=9x+17y
2010-03-15T20:15:58+01:00
Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.

a)
4c-(3c+2)-10c=
4c-3c-2-10c=
-9c-2

b)
7x-8-(5x+6)=
7x-8-5x-6=
2x-14

c)
9y-(8-3y)+16=
9y-8+3y+16=
12y+8

d)
5x-(2-4x)+8x-7=
5x-2+4x+8x-7=
17x-9

e)
-(-5c-8)+6-9c-c=
5c+8+6-9c-c=
-5c+14

f)
-4(3x-6)-3(2+7x)=
-12x+24-6-21x=
-33x+18

g)
5(3z-7)-9(-8z-6)=
15z-35+72z+54=
87z+19

h)
-3(5x-4)+8(-3x+2)=
-15x+12-24x+16=
-39x+28

i)
7x-3(5x+2)-6(7+2x)=
7x-15x-6-42-12x=
-20x-48

j)
-5(3y-7)-2(6+4y)+3y=
-15y+35-12-8y+3y=
-20y+23

Przekształć wyrażenie na sumę i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.

a)
6(2a-6b+3c)=
12a-36b+18c

b)
(3x-2y+9)*4=
12x-8y+36

c)
3(5x-8z-2)=
15x-24z-6

d)
(4x-7y-7)(-2)=
-8x+14y+14

e)
-8(7n+9p+t)=
-56n-72p-8t

f)
-2(3a+1)+(4a-5)=
-6a-2+4a-5=
-2a-7

g)
3(b-5a)-2(3b+a)=
3b-15a-6b-2a=
-3b-17a

h)
5(2x+3y)-(x-2y)=
10x+15y-x+2y=
9x+17y