Różnica dwóch liczb całkowitych jest równa 1
- ile jest takich par liczb
- oznacz pierwszą z nich literą x, a drugą literą y. Zapisz równanie opisujące zależność między tymi liczbami
- oblicz x, jeżeli y=9, Oblicz y, jeżeli x=-2

1

Odpowiedzi

2010-03-15T20:10:06+01:00
Różnica dwóch liczb całkowitych jest równa 1
- ile jest takich par liczb : nieskończenie wiele
- oznacz pierwszą z nich literą x, a drugą literą y. Zapisz równanie opisujące zależność między tymi liczbami : x - y =1
- oblicz a) x, jeżeli y=9, b) Oblicz y, jeżeli x=-2 :
a) x - 9 = 1
x = 9 + 1
x = 10

b) x - y = 1
y = 2 + 1
y = 3

12 4 12