Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T21:15:53+01:00
U=12V
R3=6Ω
I=1A
Ro=?
-----------------------------------------------------------
obliczam opór całego obwodu z prawa Ohma
I=U/Rz
Rz=U/I=12V/1A=12Ω
Obliczam opór całego obwodu z oporników
dwa oporniki Ro połączone równolegle
1/Rz1=1/Ro+1/Ro
1/Rz1=2/Ro
Rz1=Ro/2
Rz1 jest połączone z R3 szeregowo
Rz=Rz1+R3
Rz=Ro/2+R3
Ro/2=Rz-R3
Ro=2*(Rz-R3)
Ro=2*(12-6)
Ro=12Ω