Zad1
znaczenie porostów
a)w przyrodzie
b)w gospodarce człowieka

zad2 uzasadnij stwierdzenia podając po jednym argumencie
A) porosty to organizmypionieskie.
b) porosty są wskaźnikami czystości powietrza

PLIS POMÓŻCIE...napiszcie ile wiecie
WiElKIe dzIĘkI

1

Odpowiedzi

2009-10-25T22:23:14+01:00
-zapoczątkowują proces sukcesji (powstawanie nowego ekosystemu),
- zapoczątkowują procesy glebotwórcze, próchnicy w glebie,
- są BIO identyfikatorami (zanieczyszczenia tlenkiem siarki)
- są pożywieniem dla zwierząt

zad2.
a)Organizmy pionierskie - organizmy żywe, mogące przetrwać w skrajnym środowisku. Żyją w maksymalnych lub minimalnych temperaturach, gdy jest bardzo sucho lub bardzo mokro, na stromych zboczach, nieutrwalonych wydmach itp. Zazwyczaj są to porosty, psammofity, sinice lub mszaki. Rosnąc na wyjątkowo ubogich podłożach, takich jak piaski czy skały, biorą udział w tworzeniu warstw gleby, przez co przygotowują podłoże dla innych, bardziej wymagających organizmów. Jako pierwsze pojawiają się w miejscach gdzie życie odbudowywane jest na nowo, np. po erupcji wulkanu, pożarze lasu czy łąki.
b)Bo żyją i istnieją w czystych klimatach i potrzebują dużo warunków.

Masz tu link http://www.wigry.win.pl/porosty/zna_pl.htm dużo tam masz :)