Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T20:20:33+01:00
Zad.1 rozwiąż równania
a)4x+3=11
4x = 11-3
4x = 8
x = 8:4
x = 2
b)2x-9=12
2x = 12 +9
2x = 21
x = 21 : 2
a = 10,5
c)6x+4=2x+3
6x -2x = 3 -4
4x = -1
x = (-1) : 4
x = - 1/4

zad.2 rozwiąż równania
a)-2x+5,6=3,4x+0,2
-2x -3,4x = 0,2 - 5,6
-5,4x = -5,4
x = (-5,4) : (-5,4)
x = 1
b)2,5y-3=0,2+2,3y
2,5y - 2,3y = 0,2 +3
0,2y = 3,2
y = 3,2 : 0,2
y = 16
c)0,4z+5=0,6z+0,6
0,4z - 0,6z = 0,6 -5
-0,2z = -4,4
z = (-4,4 ): (-0,2)
z = 22

zad.3 rozwiąż równania
a)3x-2=1/2x+3 /*2
6x - 4 = x + 6
6x -x = 6 +4
5x = 10
x = 10 : 5
x = 2

b)2x-4=1/3x-2 /*3
6x - 12 = x - 6
6x -x = -6 +12
5x = 6
x = 6 :5
x = 6/5

c)x=x/2+x/3-2 /*6
6x = 3x + 2x -12
6x - 5x = -12
x = -12
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T20:22:01+01:00
Zad1
a)4x+3=11
4x=11-3
4x=8/4
x=2

b))2x-9=12
2x=12+9
2x=21/2
x=10,5

c)6x+4=2x+3
6x-2x=3-4
4x=-1/:4
x=-1/4

zad2.
a)-2x+5,6=3,4x+0,2
-2x-3,4x=0,2-5,6
-5,4=-5,4/(-5,4)
x=1


b)
2,5y-3=0,2+2,3y
2,5y-2,3y=0,2+3
0,2y=3,2/(0,2)
y=16

c)0,4z+5=0,6z+0,6
0,4z-0,6z=0,6-5
-0,2z=-4,4/(-0,2)
z=22

zad3.

a)3x-2=1/2x+3/ pomnóż przez 2
6x-4=x+6
6x-x=6+4
5x=10/5
x=2


b)b)2x-4=1/3x-2 /*3
6x - 12 = x - 6
6x -x = -6 +12
5x = 6/5
x=5/6


c)x=x/2+x/3-2 /*6
6x = 3x + 2x -12
6x - 5x = -12
x = -12
2010-03-15T20:36:49+01:00
A) 4x+3=11
4x=11-3
4x=8/4
x=2
b) 2x-9=12
2x=12-9
2x=3/2
x=1,5
c) 6x+4=2x+3
6x-4x = 3-4
4x= - 1 / 4
x= - 1:4
zad 2
a) -2x+ 5.6 = 3,4x +0,2
- 2x + ( - 3,4x) = 0,2 - 5,6
5,4x = -5,4/ 5,4
x = 0
b) 2,5y - 3 = 0.2 + 2,3 y
2,5 y - 2,3 y = o,2 +3
o,2 y = 3,2/ 0,2
y = 16
c) 0,4z+5= 0,6z +o,6
0,4z - 0,6z = 0,6-5
-0,2z=- 4,4/0,2
z= 22
zad 3
a)