Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:25:51+01:00
Jk 3:18
18. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.
(BT)


Hbr 12:14
14. Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
(BT)


Flp 4:7
7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
(BT)


1 Tes 5:13
13. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój!
(BT)


Mt 5:9
9. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
(BT)

Łk 2:14
14. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.
(BT)


Jn 14:27
27. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.
(BT)
2010-03-18T20:07:34+01:00
Mt 5:9
1. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
2.Hbr 12:14
Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
Jn 14:27
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.
2010-03-18T20:22:18+01:00
Jn 14:27
27. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.
(BT)

1 Tes 5:13
13. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój!
(BT)

Mt 5:9
9. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
(BT)