Odpowiedzi

2010-03-15T20:19:02+01:00
Figura płaska (rodzaj figury geometrycznej) – to zbiór punktów leżących w pewnej płaszczyźnie.

Przykłady figur płaskich:

* elipsa
o koło
* okrąg
* krzywa
* hiperbola
* odcinek
* parabola
* prosta
* półprosta
* wielokąt
o trójkąt
+ trójkąt równoboczny
+ trójkąt równoramienny
+ trójkąt prostokątny
o czworokąt
+ kwadrat
+ prostokąt
+ romb
+ równoległobok
+ trapez
o pięciokąt
+ pięciokąt foremny
o sześciokąt
+ sześciokąt foremny
o wielokąt gwiaździsty
o wielokąt foremny
* fraktale

Koło – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie (środka koła) nie przekracza pewnej wartości (promienia koła).

Równoważna definicja: część płaszczyzny ograniczona przez pewien okrąg; okrąg ten zawiera się w kole i jest zarazem jego brzegiem.
2010-03-15T20:19:33+01:00
Przykłady figur płaskich:

* elipsa
o koło
* okrąg
* krzywa
* hiperbola
* odcinek
* parabola
* prosta
* półprosta
* wielokąt
o trójkąt
+ trójkąt równoboczny
+ trójkąt równoramienny
+ trójkąt prostokątny
o czworokąt
+ kwadrat
+ prostokąt
+ romb
+ równoległobok
+ trapez
o pięciokąt
+ pięciokąt foremny
o sześciokąt
+ sześciokąt foremny
o wielokąt gwiaździsty
o wielokąt foremny
* fraktale
Koło - zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od ustalonego punktu o zadaną odległość.

Pojęcia

Punkt S nazywamy środkiem okręgu, zaś każdy z odcinków o początku S i końcu w jednym z punktów okręgu nazywamy promieniem, również długość r nazywana jest tym terminem.
Długość okręgu wyraża się wzorem:

L = 2\pi r \,

Pole powierzchni koła ograniczonego okręgiem (okrąg nie ma wnętrza, a więc i powierzchni) wyraża się wzorem:

S = \pi r^2 \,

polecam strone

http://matematyka-gim.neostrada.pl/zawartosc/figury_plaskie.html

Sieczna to prosta mająca z okręgiem dokładnie dwa punkty wspólne. Prostą mająca dokładnie jeden punkt wspólny nazywamy styczną do okręgu.

Cięciwą nazywamy odcinek wyznaczony przez punkty wspólne dowolnej siecznej i okręgu, czyli łączący dwa dowolne punkty okręgu.

Średnica okręgu to cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Podobnie jak w przypadku promienia tym pojęciem określa się też długość tej cięciwy. Średnica zwyczajowo oznaczana jest przez d. Zachodzi równość d = 2r.