Musze
1. wyjaśnić terminy : strefa rybołówstwa , morska strefa ekonomiczna , akwakultura .


2. Przedstawić korzyści , jakie może mieć państwo z dostępu do wybrzeża morskiego czy oceanicznego .

PS. Proszę pomóżcie . Z góry dziękuje .

3

Odpowiedzi

2009-10-25T19:46:04+01:00
Strefa rybołówstwa, zastrzeżony dla państwa przybrzeżnego obszar wód, przeważnie w pasie 200 mil morskich.
Na mniejszych wodach granica strefy rybołóstwa sąsiednich państw przebiega zwykle w równej odległości od przeciwległych brzegów i wysp. Rybacy innych krajów mogą prowadzić połowy w tych wodach po uzyskaniu zgody państwa przybrzeżnego.

Morska strefa ekonomiczna (rybołówstwa) to 200 milowy (370 km) pas morza wprowadzony do użytku głównie przez kraje Ameryki Łacińskiej. W tych strefach dokonuje się większości światowych połowów. Przyjęto tam, że państwo nadbrzeżne ma suwerenne prawo do pierwszeństwa w badaniach i eksploracji tego pasa. Z 200 milowej strefy pasa ekonomicznego korzysta około 100 państw.


Akwakultura obejmuje chów i hodowlę ryb i innych organizmów wodnych (np. żaby, raki) w zbiornikach wodnych sztucznych (stawy, baseny) i zbiornikach naturalnych (rzeki, jeziora, morze) lub wydzielonych miejscach zbiorników naturalnych. Nie należy uwzględniać tu działalności koncentrującej się wyłącznie na połowie ryb w jeziorach, rzekach, zbiornikach zaporowych oraz wodach morskich i przybrzeżnych.2009-10-25T19:48:01+01:00
1.STREFA RYBOŁÓWSTWA- Strefa rybołówstwa, zastrzeżony dla państwa przybrzeżnego obszar wód, przeważnie w pasie 200 mil morskich.

Na mniejszych wodach granica strefy rybołóstwa sąsiednich państw przebiega zwykle w równej odległości od przeciwległych brzegów i wysp. Rybacy innych krajów mogą prowadzić połowy w tych wodach po uzyskaniu zgody państwa przybrzeżnego.

MORSKA STREFA EKONOMICZNA-(rybołówstwa) to 200 milowy pas morza wprowadzony do użytku głównie przez kraje Ameryki Łacińskiej. W tych strefach dokonuje się większości światowych połowów. Przyjęto tam, że państwo nadbrzeżne ma suwerenne prawo do pierwszeństwa w badaniach i eksploracji tego pasa. Z 200 milowej strefy pasa ekonomicznego korzysta około 100 państw.
AKWAKULTURA- forma gospodarki ludzkiej, mająca na celu zwiększenie pozyskiwania żywności (rzadziej innych produktów) ze środowiska wodnego; polega na hodowli wybranych rodzajów organizmów wodnych, głównie zwierzęcych, w naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych – słodko- lub słonowodnych. Najprostszą i najpospolitszą odmianą akwakultury jest zapewnienie korzystnych warunków do bytowania licznym przedstawicielom danego gatunku użytkowego (ryb, mięczaków i in.) w mniej lub bardziej wydzielonej części akwen
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T19:48:58+01:00
1.
Strefa rybołóstwa- strefa mor. położona na zewnątrz granicy morza terytorialnego danego państwa, w której do połowów mają prawo wyłącznie statki danego państwa; pol. s.r. ustanowiono na mocy ustawy z 1977 i określono za pomocą współrz. geograficznych.

Morska strefa ekonomiczna - to 200 milowy (370 km) pas morza wprowadzony do użytku głównie przez kraje Ameryki Łacińskiej. W tych strefach dokonuje się większości światowych połowów. Przyjęto tam, że państwo nadbrzeżne ma suwerenne prawo do pierwszeństwa w badaniach i eksploracji tego pasa. Z 200 milowej strefy pasa ekonomicznego korzysta około 100 państw.

Akwakultura -forma gospodarki ludzkiej, mająca na celu zwiększenie pozyskiwania żywności (rzadziej innych produktów) ze środowiska wodnego; polega na hodowli wybranych rodzajów organizmów wodnych, głównie zwierzęcych, w naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych.


2. Możliwość rozwoju handlu droga morską
- możliwość rozwoju rybołówstwa
- pozyskiwanie surowców mineralnych spod dna oceanicznego gównie ropy naftowej i gazu ziemnego
- uprawa morza- przybrzeżne hodowle ryb i skorupiaków (marikultura)
- miejsce rozwoju turystyki i wypoczynku
- źródło energii - elektrownie pływowe i falowe
- odsalanie wody morskiej w celu pozyskania wody słodkiej