1)Oblicz objętość stożka powstałego w wyniku obrotu
a)trujkąta równobocznego o boku 4cm wokół wysokości.
b)trójkąt równoramiennego o podstawie 8cm i ramieniu 12cm wokół wysokości poprowadzonej do podstawy.
2)Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka.

1

Odpowiedzi

2010-03-15T20:26:53+01:00
A) V = ⅓πr²*H
H= 2√3 cm
V= ⅓π2²*2√3
V= 6√3/3 π cm³
b)h= 4√5
V= ⅓π4²*4√5
V= 64√5/3π cm ³
2
r=3cm
l=6 cm
pc= πr²+πrl
pc= π9+π18
pc= 27π cm²