1.Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych.
a)Do kwadratu liczby x dodaj liczbę 9.
b)liczbę o 40% mniejszą od liczby z
c)iloczyn liczby 5 i sumy liczb 3i 7b
2.Oblicz wartość liczbową wyrażeń algebraicznych.
a) 3x-y= Dla x=3 i y=-4
b)-2a^2 +4a - 11= Dla a= 1/2 jedna druga
3.Uporządkuj jednomian :-2/3ab^3 *(-1.3a)*9a^2
4.Opuść nawiasy przeprowadź redukcje wyrazów podonych.
a) (2x-3) -(-5x+2)-7x=
b)-3(-2x+3)- 1.2(2x+10)=
c)5x + 3x(x-1)+4 (-2x^2+x-2)-(-3x^2+x)=
5.Wykonaj mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną
a) 7(t-2s-1)=
b)-1/2xy(2x-3y+4x^2)
6.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias
a)7a+14a^2b+21=
b)4x^2-2x=


^2= Do potęgi drugiej *= razy

2

Odpowiedzi

2010-03-15T20:39:51+01:00
1. a) x^2 + 9
b) z - 40%z
c) (3+7b)*5 (?)
2. a)3*3-(-4)=9+4=13
b)-2*(1/2)^2+4*2-11=-2*1/4+8-11=-1/2-3=-3,5
3. -2/3ab^3*(-1.3a)*9a^2=-2/3ab^3*(-11.7a^3)
4. (2x-3)-( -5x+2)-7x= 2x-3+5x-2-7x=-5
b) -3(-2x+3)-1.2(2x+10)=6x-9-2.4x-12=3.6x-21
c) 5x +3x(x-1)+4(-2x^2+x-2)-(-3x^2+x)= 5x+3x^2-3x-8x^2+4x-8+3x^2-x=-3x-8x^2-8
5. a) 7(t-2s-1)=7t-14s-7
b) -1/2xy(2x-3y+4x^2)=-x^2y+1/2xy^2-2x^3y
6. a) 7a+14a^2b+21=7(a+2a^2b+3)
B) 4x^2-2x=2x(2x-1)
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T21:20:31+01:00
1 .
a) x^2 + 9
b) z - 40%z
c) (3+7b)*5 (?)

2 .
a) 3*3-(-4)=9+4=13
b) -2*(1/2)^2+4*2-11=-2*1/4+8-11=-1/2-3=-3,5

3 .
-2/3ab^3*(-1.3a)*9a^2=-2/3ab^3*(-11.7a^3)

4 .
a) (2x-3)-( -5x+2)-7x= 2x-3+5x-2-7x=-5
b) -3(-2x+3)-1.2(2x+10)=6x-9-2.4x-12=3.6x-21
c) 5x +3x(x-1)+4(-2x^2+x-2)-(-3x^2+x)= 5x+3x^2-3x-8x^2+4x-8+3x^2-x=-3x-8x^2-8

5 .
a) 7(t-2s-1)=7t-14s-7
b) -1/2xy(2x-3y+4x^2)=-x^2y+1/2xy^2-2x^3y

6 .
a) 7a+14a^2b+21=7(a+2a^2b+3)
B) 4x^2-2x=2x(2x-1)

pzdr .
luunaa .