Odpowiedzi

2009-10-25T20:04:38+01:00
1.
a) |7-8|= |-1|=1
b) |⅓ -½|=|2/6-3/6|=|-1/6|=1/6
c) |√3 - 2|*(-1)=|2-√3|=2-√3
d) |2√3 - 3√2|*(-1)=|3√2-2√3|=3√2-2√3
co do przykładu c i d nie jestem pewna
2.
121-49x²=(11-7x) (11+7x)
⁴/₉x² - ²⁵/₁₆y² = (⅔x-5/4y)(⅔x+5/4y)
16x⁴-1 = (4x²-1)(4x²+1)
81x⁴-¹/₁₆y⁴ = (9x²-¼y²) (9x²+¼y²)