1.oblicz ile gramów siarczku glinu powstanie w reakcji 108g glinu z siarką.

2.oblicz masę związku chemicznego otrzymanego w reakcji 4,6g sodu z kwasem skiarkowym(VI), wiedząc, że sód reaguje z kwasem siarkowym(VI) zgodnie z równaniem: 2 Na+H2 SO4 ----->Na2SO4+H2

3.oblicz ile gramów tlenku magnezu wzięło udział wreakcji z kwasem azotowym(V), jeżeli powstało 29,6g azotu(V) magnezu Mg(NO3)2.
MgO+2HNO3 -----> Mg(NO3)2 +H2O

1

Odpowiedzi

2013-05-22T10:51:19+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

mAl=27u

mAl2S3=150u

2Al + 3S --> Al2S3
2*27g S ----- 150g Al2S3
108g S ----- x g Al2S3
x = 300g Al2S3

 

2)

mNa=23u

mNa2SO4=142u

2Na + H2SO4----> Na2SO4 + H2

46g Na-------142g Na2SO4

4,6g Na--------xg Na2SO4

x = 14,2g Na2SO4

 

3)

mMgO=40u

mMg(NO3)2=148u

MgO + 2HNO3 ---> Mg(NO3)2 + H2O
40g MgO ------ 148g Mg(NO3)2
xg MgO ------- 29,6 g Mg(NO3)2
x = 8g MgO

1 5 1