Zad.2
Tabela zawiera dane o rozpuszczalności<w gramach na 100g wody> soli HgCl₂
tremp{⁰C} 0 20 40 60 80 100
rozpuszczalność 3,6 6,5 10,5 16,5 30 61
a)w ilu gramach wody należy rozpuścić 15g soli, aby otrzymać roztwór nasycony w temperaturze 80⁰C??
b)Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu tej soli w temp. 80⁰C.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T20:41:22+01:00
Zad.2
Tabela zawiera dane o rozpuszczalności<w gramach na 100g wody> soli HgCl₂
tremp{⁰C} 0 20 40 60 80 100
rozpuszczalność 3,6 6,5 10,5 16,5 30 61
a)w ilu gramach wody należy rozpuścić 15g soli, aby otrzymać roztwór nasycony w temperaturze 80⁰C??
b)Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu tej soli w temp. 80⁰C.

a) w 50g. 100g--30g x=100*15/30=50g
xg--15g
b)
23.1% ms-masa substancji mr-masa roztworu (ms+m wody)
Cp=ms/mr*100%
Cp=30g/130g*100%=23,1%