1.Napisz wzory sumaryczne tlenku azotu(3) i tlenku rtęci(2).

2. Podaj nazwy występujących tlenków NO,NO 2,CaO .

3.Cztery początkowe litery w wyrazie SPALANIE to symbole trzech pierwiastków chemicznych.Podaj nazwy tych pierwiastków i określ,jaki efekt energetyczny będzie towarzyszył ich reakcji z tlenem.

2

Odpowiedzi

2012-08-03T14:20:44+02:00

Zadanie 1.

*wartościowość podajemy w zapisie rzymskim nie arabskim

 

tlenek azotu (III) - N₂O₃

 

tlenek rtęci (II) - HgO

 

 

Zadanie 2.

 

NO - tlenek azotu (II)

 

NO₂ - tlenek azotu (IV)

 

CaO - tlenek wapnia

 

 

Zadanie 3.

 

S - siarka

P - fosfor

Al - glin

 

Efektem energetycznym jaki będzie towarzyszył w reakcji tych pierwiastków z tlenem będzie ciepło oraz światło.

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

2012-08-03T14:53:41+02:00

1.

 N2O3 - tlenek azotu (III)

 HgO - tlenek rtęci (II) 

 

2.

 tlenek azotu (II) - NO

 dwutlenek azotu (IV) - NO2

 tlenek wapnia - CaO

 

3.

S - siarka

P - fosfor

Al - aluminium ( glin)

 

W wyniku spalania nastąpi wydzielanie się ciepła