1.Pan Nowak postanowił dach wykonać z blachodacówki. Długość dacu wynosi 14 m. Ile metrów kwadratowych blachodachówki należy kupić jeśli jej powierzchnia powinna być większa o 11% od powierzchni dachu?( potrzebne wymiary szczytowej ściany w załączniku)

2. Podstawowym sposobem ogrzewania domu ma być ogrzewanie gazowe. Aby właściwie określić parametry pieca gazowego należy określić kubaturę (czyli pojemność) domu wraz z poddaszem. Oblicz kubaturę domu, jeśli jego długość wynosi 14m ( wymiary w załączniku)
Proszę o szybkie rozwiązanie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:50:34+01:00
1.Pan Nowak postanowił dach wykonać z blachodacówki. Długość dacu wynosi 14 m. Ile metrów kwadratowych blachodachówki należy kupić jeśli jej powierzchnia powinna być większa o 11% od powierzchni dachu?( potrzebne wymiary szczytowej ściany w załączniku)
z tw. Pitagorasa
c²=3²+4,5²=9+20,25=29,25
c=√29,25=5,41
P=2c*14=151,43
Odp. Powierzchnia dachu wynosi ok 151,5 m²
2. Podstawowym sposobem ogrzewania domu ma być ogrzewanie gazowe. Aby właściwie określić parametry pieca gazowego należy określić kubaturę (czyli pojemność) domu wraz z poddaszem. Oblicz kubaturę domu, jeśli jego długość wynosi 14m
Przyjmuję , że wysokość dachu wynosi 3 m
Obliczam objętość parteru tj. prostopadłościanu
V=9m*14m*3m=378m²
Obliczam objętość poddasza, tj. graniastosłupa trójkątnego
V=P podstawy* h
P podstawy= ½*9*3=13,5 m²
V=13,5 m²*14 m=189 m³
V budynku=378 m³+189 m³=567 m³
Odp. Kubatura budynku wynosi 567 m ³.


Jeśli dach miał mieć wysokość 6 m, to
Obliczam objętość parteru tj. prostopadłościanu
V=9m*14m*3m=378 m²
Obliczam objętość poddasza, tj. graniastosłupa trójkątnego
V=P podstawy* h
P podstawy= ½*9*6=27 m²
V=27 m²*14 m=378 m³
V budynku=378 m³+378 m³=756 m³
Odp. Kubatura budynku wynosi 756 m ³.
1 5 1