Odpowiedzi

2010-03-16T07:01:23+01:00
Na ziemiach wcielonych do Rzeszy przystapiono natychmiast do likwidacji wszelkich przejawów polskości.Władzę administracyjną i kierownictwo wszystkimi urzędami przejęli Niemcy.Odmawiano Polakom dostępu do kultury,oświaty,sportu i turystyki,postanowiono zlikwidować polską inteligencję.
Niemcy na terenie Polski zakładali obozy zagłady,obozy koncentracyjne,obozy pracy,jak również obozy dziecięce i młodzieżowe.Na terenach włączonych do Rzeszy w 1939 roku miała pozostać tylko nieznaczna część ludności jako siła robocza,lub przeznaczonych do germanizacji.Od X 1939 roku do lata 1944 roku wysiedlano Polaków,głównie do GG,gdzie wprowadzony został obowiązek pracy dla mężczyzn w wieku od 14-65 lat.Masowe łapanki zmierzały do wysłania młodzieży na roboty do Niemiec.