Wodór reaguje z różnymi substancjami. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystując wymienione niżej substraty i produkty .
Substraty : siarka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek miedzi (II), sód, wapń
Produkty : miedź, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór

Chemia to dla mnie czarna magia! Potrzebuje to zadania na jutro ! Błagam !

1

Odpowiedzi

2013-05-17T20:51:57+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

siarka + wodór ---> siarkowodór
chlor + wodór ---> chlorowodór
azot + wodór ---> amoniak
fosfor + wodór ---> fosforowodór
tlen + wodór ---> woda
tlenek miedzi(II) + wodór ---> miedź + woda
sód + wodór ---> wodorek sodu
wapń + wodór ---> wodorek wapnia