Odpowiedzi

2012-03-14T19:15:09+01:00

Szkoła jest rajem.
. Jednym z argumentów potwierdzających tezę jest fakt, że dzięki niej zdobywamy wiedzę i zyskujemy nowe umiejętności. Z każdej lekcji dowiadujemy się nowych i często interesujących wiadomości. Niekiedy pogłębiamy swoja wiedzę, korzystając z innych źródeł. I tak z przeciętnego ucznia wyrasta bardzo mądry człowiek.
Szkoła jest także miejscem, gdzie poznajemy nowych ludzi. To właśnie dzięki nim żyje nam się lepiej. Na ogół koledzy i koleżanki są dla nas wsparciem jak również podporą w trudnych sytuacjach. W klasie czujemy się jak w rodzinie i wspólne lekcje bardzo nas do siebie zbliżają. To właśnie w szkole maja początek wielkie przyjaźnie.
Kolejną zaletą szkoły jest przekazywana przez nią odpowiedzialność. Odrabianie zadań domowych i systematyczna nauka to podstawowe cechy dobrego ucznia. Każdy bowiem odpowiada za siebie i swoje oceny. Do tej cechy bardzo pasuje stwierdzenie „Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. Czyż nie mam racji sądząc, że obowiązkowość to wielka zaleta?
Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty jeszcze raz stwierdzam, że szkoła jest rajem, ponieważ gwarantuje świetlaną przyszłość.