Zad 1) Kulę o ciężarze 40N i objętości 400cm³ zawieszono na siłomierzu w wodzie o gęstości 1000kg/m³. Jakie będzie wskazanie siłomierza? Zapisz obliczenia.

zad 2) Samochód przejechał pewien odcinek drogi w czasie 30 min z szybkością 80 km/h, a następny odcinek drogi przebył w czasie 20 min z szybkością 60 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu na tej drodze?

zad 3) Ciało spadając z pewnej wysokości, osiągnęło końcową szybkość 20 m/s. Oblicz czas spadania ciała oraz wysokość, z jakiej spadało. Pomiń opory powietrza, przyjmij g=10 m/s²


BARDZO PROSZĘ TO WAŻNE!

1

Odpowiedzi

2010-03-15T20:45:51+01:00
1 ma byc 500 21 50km/min 3 3s