Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T20:56:06+01:00
A.
–x²+2x+3 > 0
Δ=b²-4ac=2²-4*(-1)*3=4+12=16
√Δ=√16=4

x1=(-b+√Δ)/2a=(-2+4)/(-2)=2/(-2)=-1
x2=(-b-√Δ)/2a=(-2-4)/(-2)=-6/(-2)=3

-(x+1)(x-3)>0
ramiona paraboli skierowane w dół, gdyż a<0
nad osią OX, więc >0 jest przedział:
x należy do (-1,3)

B.
2x²–6x > 0
2x(x-3)>0 /:2
x(x-3)>0
by znaleźć miejsca zerowe przyrównujemy x=0 lub x-3=0
stąd x=0 lub x=3
ramiona paraboli skierowane w górę, gdyż a>0
nad osią OX, więc >0 są przedziały:
(minus nieskończoność,0) lub (3, plus nieskończoność)

C.
RÓWNOŚĆ:
–x²+2x-1 = 0
Δ=b²-4ac=2²-4*(-1)*(-1)=4-4=0
√Δ=√0=0

x1=-b/2a=-2/(-2)=1
x2=x1

1 5 1