Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-25T22:18:45+01:00
Postępowanie Windykacyjne
-Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za przyjęcie zlecenia.
-Pobieramy prowizję dopiero po odzyskaniu należności.
-Działamy niekonwencjonalnie ale zgodnie z prawem, stad nasza skuteczność.
-Do sądu idziemy niechętnie i dlatego większość spraw załatwiamy poprzez stanowcze negocjacje z dłużnikami.
-Nie ponosicie Państwo żadnego ryzyka. W przypadku gdy nie odzyskamy należności, a nie zdecydujecie się na postępowanie sadowe, to koszty obsługi ( paliwo, telefony, czas ) pokrywa firma Verbum
-Skuteczność działań firmy windykacyjnej zależy od kilku czynników, tj.:
-stopnia przeterminowanie należności,
-wysokość dochodzonej należności,
-aktualność przekazanych informacji dotyczących dłużnika,
-konsekwencja działań windykacyjnych,
-doświadczenie w prowadzeniu negocjacji,
-współpraca z firmą zewnętrzną.
-kontakty telefoniczne - systematyczne rozmowy z dłużnikiem mające na celu wynegocjowanie terminów spłaty zadłużenia, monitorowanie tych spłat, aż do całkowitego zaspokojenia roszczenia;
-monity - zindywidualizowane wezwania do zapłaty charakteryzujące się konsekwentnym wzrostem nacisku wywieranego na dłużnika;
-wizyta windykatora - w szczególnych przypadkach, gdy niezbędny jest osobisty kontakt z dłużnikiem w celu odzyskania należności, windykator prowadzący sprawę spotyka się z dłużnikiem;
-notowania długów - dla większości dłużników, publikacja zobowiązań jest wystarczającym bodĽcem do uregulowania swoich zobowiązań.
-W przypadku braku woli porozumienia ze strony dłużnika przeprowadzamy skuteczny proces windykacyjny zakończony uzyskaniem wyroku sądowego, egzekucją komorniczą i zwrotem należnych kwot wierzycielowi