Zadanie 8. Dany jest trójkąt ABC o bokach: 6 centymetrów, 8 centymetrów, 10 centymetrów. Trójkąt A’ B’ C’ ma najdłuższy bok 20 i jest podobny do trójkąta ABC.
a) Jaka jest skala podobieństwa?
b) Oblicz obwód i pole trójkąta A’ B’ C’.

Za najszybszą odpowiedż daję "najlepszą odpowiedż"!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T21:28:25+01:00
K = 2

boki trójkąta A' B 'C'
6*2 = 12
8*2 = 16
10*2 = 20

OBW = 48

POLE :
wysokosc obliczymy z pitagorasa . 12^2 - 10^2 = 144 - 100 = √44 = 2√11
pole = a*h / 2 = 20 *2√11 / 2 = 20√11
1 5 1