Odpowiedzi

2012-08-16T14:15:41+02:00

Zadanie 1. Napisz cząstkowo, jonowy i jonowo w sposób skrócony równania reakcji metali z kwasami:

a)

 

Ca + 2HCl ⇒ CaCl₂ + H₂

Ca + 2H⁺ + 2Cl⁻ ⇒ Ca²⁺ + 2Cl⁻ + H₂

Ca + 2H⁺ ⇒Ca²⁺ + H₂


b)

 

2Al + 3H₂S ⇒ Al₂S₃ + 3H₂

2Al + 6H⁺ + 3S²⁻ ⇒ Al₂S₃ + 3H₂


c)

 

Mg + 2HNO₃ ⇒ Mg(NO₃)₂ + H₂

Mg + 2H⁺ + 2NO₃⁻ ⇒ Mg²⁺ + 2NO₃⁻ + H₂

Mg + 2H⁺ ⇒ Mg²⁺ + H₂


d)

 

Fe + H₂SO₄ ⇒ FeSO₄ + H₂

Fe + 2H⁺ + SO₄²⁻ ⇒ Fe²⁺ + SO₄²⁻ + H₂

Fe + 2H⁺ ⇒ Fe²⁺ + H₂

 

lub

 

2Fe + 3H₂SO₄ ⇒ Fe₂(SO₄)₃ + 3H₂

2Fe + 6H⁺ + 3SO₄²⁻ ⇒ 2Fe³⁺ + 3SO₄⁻ + 3H₂

2Fe + 6H⁺ ⇒ 2Fe³⁺ + 3H₂


e)

 

3Mg + 2H₃PO₄ ⇒ Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂

3Mg + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ ⇒ Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂


f)

 

2Na + H₂CO₃ ⇒ Na₂CO₃ + H₂

2Na + 2H⁺ + CO₃²⁻ ⇒ 2Na⁺ + CO₃²⁻ + H₂

2Na + 2H⁺ ⇒ 2Na⁺ + H₂


g)

 

2Al + 6HI ⇒ 2AlI₃ + 3H₂

2Al + 6H⁺ + 6I⁻ ⇒ 2Al³⁺ + 6I⁻ + 3H₂

2Al + 6H⁺ ⇒ 2Al³⁺ + 3H₂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)