Zad 9

a)Oblicz pole powierzchni bocznej walca otrzymanego w wyniku obrotu kwadratu o boku długości 6 wokół boku .

b)Przekrój osiowy walca jest kwadratem o przekątnej długości 8 cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.

c)Promień i wysokość walca mają jednakową długość.Pole powierzchni bocznej wynosi 200pi. Oblicz pole podstawy walca.

1

Odpowiedzi

2010-03-15T20:54:01+01:00
A)
r=6
h=6
Obliczam Pb
Pb=2πrh
Pb=2π*6*6
Pb=72π

b)
Pc - pole pow. całkowitej
Pp - pole podstawy
Pc = Pb + 2*Pp = 2*π*r*h + 2*π*r² = 2πr(r+h)
z tw. Pitagorasa:
obliczam dł. boku kwadratu(a):
a² + a² = 8²
2a² = 64
a² = 32
a = √32 = √2*16 = 4√2 cm
r = a/2 = 2√2 cm
h = a = 4√2 cm
czyli Pc = 2π*2√2(2√2+4√2) = 48π cm²

Mam nadzieję że pomogłam, licze na najlepszą odpowiedź
1 1 1