Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T20:07:34+01:00
Osoba nabywająca towary dla zaspokojenia swoich potrzeb.
Z pojęciem konsumenta związana jest idea praw konsumenta. Koncepcja konieczności ochrony tych praw wywodzi się z konstatacji, że nawet w sytuacji istnienia rynku konsumenta, są oni słabszymi uczestnikami rynku niż przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy mogą bowiem stosować rozmaite nieuczciwe praktyki marketingowo-handlowe, które wpływają na podejmowanie przez konsumentów decyzji sprzecznych z ich faktycznymi interesami. W związku z tym prawodawstwo wielu krajów stosuje rozmaite metody prawnej ochrony tych praw
7 3 7
2009-10-25T23:38:40+01:00
Konsument- osoba nabywająca od przedsiębiorcy dany towar . Konsument, który stwierdzi, że sprzedany mu towar jest złej jakości, nie posiada właściwości jakie mieć powinien lub o jakich zapewniała reklama czyli jest niezgodny z umową może żądać od sprzedawcy: nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowy. Wybór sposobu usunięcia niezgodności z umową należy do konsumenta. Jeśli żądanie okaże się niemożliwe do zrealizowania albo będzie nieskuteczne konsument ma prawo domagać się albo stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie od umowy może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna.
8 3 8