Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T23:37:17+01:00
Okupacja niemiecka:
-celem hitlerowców było przekształcenie okupowanej Polski w obszar dostarczający III Rzeszy taniej siły roboczej, już w 1939 rozpoczęto przymusowe wywożenia polaków do Niemiec do pracy w rolnictwie i przemyśle;
-zakazane było prowadzenie jakiejkolwiek działalności politycznej, zamknięto szkoły średnie i wyższe, muzea oraz teatry dramatyczne (czyli Niemcy chcieli zrobić z Polaków naród głupków, którzy nie będą im zagrażali)
-w listopadzie 1939 resztowano i wysłano do obozu koncentracyjnego profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
-masowe aresztowania miały zastraszyć Polaków i całkowicie stłumić wolę oporu.
-na ziemiach polskich zaczęły powstawać obozy np. w Oświęcimiu
-proces germanizacji


Okupacja radziecka:
-podobnie jak w okupacji hitlerowskiej ZSRR podjęli liczne aresztowania oraz egzekucje- dotyczyło to szczególnie oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy policji, więziennictwa i KOP (Korpus Obrońców Polski), przedstawicieli ziemiaństwa, inteligencji oraz duchowieństwa
-masowe deportacje całych rodzin na Syberię lub do Kazachstanu, część z nich trafiła do łagrów(rozlokowanych na dalekiej północy obozów pracy, pobyt w nich często kończył się śmiercią spowodowanymi trudnymi warunkami klimatycznymi i niewolniczą pracą)
-z polecenia Stalina wiosną 1940r. 200tys. szeregowców i 15tys. oficerów zostali rozstrzelani w Katyniu, Kalininie i Charkowie jako wrogowie ZSRR;
14 3 14