Odpowiedzi

2010-03-15T21:11:28+01:00
HCl - wiązanie atomowe polarne
O2 - wiązanie atomowe niepolarne
NaBr - wiązanie jonowe
H2S - wiązanie atomowe polarne
CaO - wiązanie jonowe
2 1 2