Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T21:25:01+01:00
Republika w rzymie trwa od 509r.p.n.e władzą rządzi senat oraz inni urzednicy:
-senat rada składająca się z 300 rzymian
-dyktator sprawował nieograniczoną władzę powoływano go na okres 6 miesiecy, tylko wtedy kiedy państwu groziło niebiezpieczeństwo
-konsulowie dwaj najważniejsi urzędnicy,zwoływali senat i zgromadzenie ludowe a w trakcie wojny dowodzili armią
-pretorzy sprawowali władzę sądowniczą, zastepywali konsulów
-cenzorzy zajmowali sie ustalaniem listy senatorów
-kwestorzy pobierali podatki, zarządzali pieniedzmi
-edylowie i niżsi urzednicy pilnowali porządku w mieście
Juliusz Cezar.Oktawian August,Horacy, Owidiusz,Wergiliusz
1 1 1
2010-03-15T21:33:30+01:00
Urzędy w Starożytnym Rzymie :
- zgromadzenie ludowe ( władza prawodawcza i ustawodawcza)
- senat ( bogaci patrycjusze , władza polityczna i administracyjna)
- urzędnicy ( na określoną kadencję) , którzy dzieli się na
- 2 konsulów wybieranych na rok , dowódcy armii , najwyżsi urzędnicy
- pretorzy czyli współcześni sędziowie
- cenzorzy , wybierani na półtora roku , prowadzili spis ludności , dbali o moralną stronę życia Rzymian , również skarbnicy
- edylowie , wybierani na rok, ich domeną był porządek publiczny , organizowanie igrzysk oraz rozdawanie zboża ludowi w czasie nieurodzajów
- trybuni ludowi , chronili prawa plebejuszy i ubogich Rzymian , byli nietykalni
- kwestorzy , zbierali podatki , wybierani na rok
Wyjątkowym "urzędem" był dyktator , który sprawował władzę w czasie wielkiego zagrożenia.

Jeśli chodzi ci o 5 ludzi , którzy zapisali się w naszej historii i byli Rzymianami to :
- Juliusz Cezar , podbił Galię oraz eksplorował Brytanię , stworzył zalążki nowego ustroju,
- Oktawian August , krewny Juliusza Cezara , po wygranej wojnie domowej , wprowadził w kraju pokój i złoty wiek kraju oraz podbił wiele ziem,
- Konstantyn Wielki , próbował uratować cesarstwo przed upadkiem , podzielił je na 2 części , ze stolicami w Rzymie i Konstantynopolu , przyjął wiarę chrześcijańską
- Horacy , jeden z największych poetów , stworzył Epody , Satyry oraz Pieśni
- Seneka , wielki filozof , autor wielu dzieł , znamy dzisiaj wiele jego cytatów
-

1 2 1