Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:02:06+01:00
#include <iostream>
using namespace std;

/**************************************************************/

void dwojkowo(int liczba)
{
int reszta = liczba % 2;
if(liczba > 1)
{
dwojkowo(liczba/2);
}
cout << reszta;
return;
}

/**************************************************************/

void main()
{
int a;
cout << "Wybierz opcje\n1.Zamiana liczby na system dwojkowy\n2.Srednia liczb\n3.Boki trojkata\n4.Rysowanie gwiazdek\n";

cin >> a;
switch(a)
{
case 1:
{
int x;
cout << "Wprowadz liczbe: ";
cin >> x;
cout << x << " to dwojkowo ";
dwojkowo(x);
cout<<endl;
break;
}


case 2:
{
float srednia;
int i, y = 0;
int t[20];
cout << "Srednia liczb: \n";
for(i=0; i<20 ; i++)
{
t[i] = rand() % 100 + 1;
cout << t[i] <<", ";

if ((i+1)%10){}
else cout<<endl;

y = y + t[i];
}
srednia = (y/i);
cout <<"\nWynosi: " << srednia << endl;
break;
}case 3:
{
int a,b,c;

do
{
cout << "Wprowadz dlugosc pierwszego boku:";
cin >> a;
}
while (a<0);

do
{
cout << "Wprowadz dlugosc drugiego boku:";
cin >> b;
}
while (a<0);

do
{
cout << "Wprowadz dlugosc trzeciego boku:";
cin >> c;
}
while (a<0);


if ((a+b>c) && (a+c>b) && (b+c>a) && (a>0) && (b> 0) && (c >0))
{
cout << "Z tych odcinkow mozna zbudowac trojkat.\n";
if ((a==b) && (b==c))
{
cout << ("Jest to trojkat rownoboczny.\n");
}
if ((a==b) || (a==c) || (b==c))
{
cout << ("Jest to trojkat rownoramienny.\n");
}
if ((a*a+b*b==c*c) || (a*a+c*c==b*b) || (c*c+b*b==a*a))
{
cout << ("Jest to trojkat prostokatny.\n");
}
if ((a*a+b*b>c*c) && (a*a+c*c>b*b) && (c*c+b*b>a*a))
{
cout << ("Jest to trojkat ostrokatny.\n");
}
if ((a*a+b*b<c*c) || (a*a+c*c<b*b) || (c*c+b*b<a*a))
{
cout << ("Jest to trojkat rozwartokatny.\n");
}
}
else {cout << "Z tych odcinkow nie mozna zbudowac trojkata.\n";}
break;

}
case 4:
{
int x;
cout << "Ile gwiazdek mam narysowac?";
cin >> x;
while (x)
{
cout <<"*";
x--;
}
cout<<endl;
}
}
system("pause");
}


Jeśli chcesz coś krótszego napisz.

1 5 1