Podane wyrażenia doprowadż do najprostrzej postaci:
a) x² - 4xy + 6x² + 5x +27 - 9xy - 6
b) (7x + 2y) + (3x - 8y) - (2x - 4)

Przeprowadź redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia dla:
x = 4
y = -2

3x - 4xy + 5y - 4 - 3x + 2xy - 3y

Ogromnie proszę o pomoc!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T21:12:36+01:00
A) x² - 4xy + 6x² + 5x +27 - 9xy - 6=7x²+5x-13xy+21
b) (7x + 2y) + (3x - 8y) - (2x - 4)=7x + 2y + 3x - 8y - 2x + 4=8x-6y+4


3x - 4xy + 5y - 4 - 3x + 2xy - 3y=-2xy+2y-4
w=-2*4*(-2)+2*8-4=16+16-4=28
1 5 1
2010-03-15T21:12:40+01:00
A) 7x²-13xy+5x+21
b) 8x-6y+4

-2xy+2y-4
dla x=4 i y=-2
-2 razy 4 razy (-2) + 2 razy (-2) -4= 16-4-4=16-8=8
2010-03-15T21:14:06+01:00
1.
a) x² - 4xy + 6x² + 5x +27 - 9xy - 6 = 7x² - 13xy + 5x +19
b) (7x + 2y) + (3x - 8y) - (2x - 4) = 7x + 2y + 3x - 8y - 2x + 4 = 8x - 6y + 4

2.
3x - 4xy + 5y - 4 - 3x + 2xy - 3y = -2xy + 2y -4, x=4 i y=-2
-2 * 4 * (-2) + 2 * (-2) - 4 = 16 - 4 - 4 = 8

* to jest mnożenie