Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T21:09:49+01:00
Od czasu swojej obecności na Ziemi ludzie zaspokajali swoje zapotrzebowanie na pożywienie opierając się na zbieraniu owoców oraz polowaniu na dzikie zwierzęta. Zakłada się, że zasadniczy wpływ człowieka na środowisko rozpoczął się wraz z podjęciem prób użycia ognia, a następnie uwydatnił się przez przejście od zbieractwa i łowiectwa do rolnictwa i hodowli. Ludzie rozpoczynający życie w zorganizowanych społeczeństwach przez uprawę roli i praktyki hodowlane przekształcali naturalne ekosystemy w ekosystemy rolnicze. Tutaj ludzie ustalali i faworyzowali rozwój pożądanych rodzajów roślin oraz rozprzestrzenianie się chowu pewnych gatunków zwierząt, zmieniając skład flory i fauny na terenach gdzie było praktykowane rolnictwo. Podczas gdy populacja rosła a technologia osiągała koleje wyżyny postępu, ogromne obszary buszu i lasów były karczowane pod uprawy, w celu powiększenia produkcji dóbr w celu pokrywania wzrastającego zapotrzebowania na pożywienie wciąż zwiększającej się populacji. Z czasem zaczęło brakować wolnych terenów, konieczna była więc stopniowa intensyfikacja metod uprawy i hodowli
39 3 39
2010-03-15T21:10:42+01:00
Powoduje to ze na wyżynach są bardzo cieżkie warunki do przetrwania i tylko nieliczne zwierzęta tam żyją ale bardzo róznorodne
35 4 35
2010-03-15T21:18:34+01:00
Główną przyczyną dużej różnorodności na wyżynach jest różnorodność krajobrazu.
23 4 23