Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T21:25:48+01:00
W I wieku, rodziny żydowskie także uczyły swoje dzieci jak mają się modlić. Bardzo prostą i powszechną modlitwą w owym czasie była ta, którą znajdujemy w Psalmie 31. (werset 6.): „W ręce twoje polecam ducha mego”. Żydowskie dzieci powtarzały te słowa codziennie przed snem. Ta właśnie modlitwa stała się ostatnimi słowami Jezusa na krzyżu.

W poprzednich rozdziałach Jezus sześciokrotnie przemawiał z krzyża w czasie swych bolesnych sześciu godzin Wielkiego Piątku, wypowiadając (po grecku) 33 słowa. Przemówił już słowem wybaczenia – „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”, słowem zbawienia – „Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju”, słowem troski – „Niewiasto, oto syn twój,.... oto matka twoja!”, męki – „Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił?”, słowem cierpienia – „Pragnę...” oraz słowem zwycięstwa – „Wykonało się!”. Po tym wszystkim Jezus wypowie jeszcze tylko osiem słów po grecku, by potem umrzeć: „Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego”
2010-03-15T22:10:51+01:00
Artykuł o człowkieku np. dajmy na to że ma na imie Judasz.

ON MA RĘCE JEZUSA !
W tamta niedziele, w świątyni Św. Denodyty Judasz, jeden z apostołów uzdrowił głuchoniemą kobietę kładąc ręcę na jej głowie.