Wiele osób myśli że cyrk to tylko rozrywka. Myślą, że cyrk ma być tylko zabawą i że nie ma on złych stron.
Według mnie cyrk to wykorzystywanie niewinnych zwierząt dla ludzkiej rozrywki. Zwierzęta są przetrzymywane w klatkach, tresura jest dla nich wyczerpująca, można stwierdzić, że jest okrutna.
Czy ktokolwiek z Was chciałby być zamknięty w ciasnym pomieszczeniu, a po wyjściu z niego być bitym batem ? No właśnie nikt by nie chciał. Powstało wiele książek na temat dzikich zwierząt. Nie tylko w cyrkach ale i w zoo. Temat tresury zwierząt jest tematem o którym wiele się rozmawia.
Jak już wspomniałem zwierzęta są trzymane w warunkach, które nie odpowiadają tym jakie panują w ich naturalnych środowiskach. Zbyt małe klatki i agresja treserów nie sprawiają, że (jak to niektórzy myślą) zwierzętom w cyrku żyje się dobrze.
Działaniu cyrków można zapobiegać organizując manifestacje, pikiety i różnego rodzaju akcje mające na celu uświadomienie dyrekcji cyrku jak i jego potencjalnym klientom sposób w jaki zwierzęta są tam traktowane.
Myślę, że powinien powstać urząd, który kontrolowałby tresurę dzikich zwierząt oraz warunki w których mogą być one przetrzymywane. Powinny powstać unijne przepisy, które dokładnie określałyby zasady powstawania cyrku (często widzimy jak cyrk przyjeżdża do miasta, zwierzęta są przetrzymywane w wozach, których stan jest krytyczny).

Prosze o przetłumaczenie ale nie z translatora :)

1

Odpowiedzi

2010-03-16T11:46:50+01:00
Many of people think that circus is only an entertainment. They think that circus have to be only a play and that it hasn't any bad sides.
In my opinion circus only make use of animals for human entertainment.
Animals are keep in cages, training is for them exhausted, we can say taht it is cruel. Does anybody from you want to be close in narrow place and after departure is beat? Exactly, nobody want to this. Many books about wild animals were became. Not only in circus but also in zoo. Training topic is the thing about people still talking.
Jak już wspomniałem zwierzęta są trzymane w warunkach, które nie odpowiadają tym jakie panują w ich naturalnych środowiskach. Zbyt małe klatki i agresja treserów nie sprawiają, że (jak to niektórzy myślą) zwierzętom w cyrku żyje się dobrze. We can prevent actions in circus by organise manifestations, piciets and actions which make director and clients aware of treat animals. I think that should become an office, which will control wild animals training and conditions of keeping animals.
I think that should be a union rules, which will precise define rules of start circus (we will often see that circus appear in the city, animals are keeping in wagons which are awful.