Działka ma kształt prostokąta, którego szerokośc wynosi 24 m, a długośc jest 2 razy większa. Na kwiaty i warzywa przeznaczono 80% powierzchni działki, a pozostałą częśc na pasiekę. Ile metrów kwadratowych działki przeznaczono na pasiekę ?
Zapisz obliczenia...

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T21:17:01+01:00
Pole powierzchni działki
24 m x 48m=1152 m kw
48m bo 2 razy większa 2x24= 48m

80% z 1152m kw =8/10x 1152=912,6 m kw
912,6 m kw przeznaczono na warzywa

1152 m kw - 912,6 m kw=239,4 m kw
odp na pasiekę przeznaczono 239,4 m kw
2010-03-15T21:19:14+01:00
A = 24 m
b = 48 m
P = ab
P = 1152
0,8 P = 921,6
0,2 P = 230,4 [m2]