Z pręta stalowego wykonano model żeberkowy sześcianu, którego przekątna ma długość 5(pierwiastek)3 dm. Jaka co najmniej musi być długość tego pręta?

+ Oblicz pole i obwód trójkąta równobocznego, którego wysokość jest równa 2(pierwiastek)3 cm.

+Za 5 3/4 metra materiału zapłacono 115zł. Ile należy zapłacić za 6,5m tego materiału?

jejq bardzo mi pomożecie jak zrobicie chociaż 1 bądź 2 z tych zadań, no (-:
BARDZO PILNE.

mhh.. buziole po czole :****

1

Odpowiedzi

2010-03-16T08:14:49+01:00
Przekatna szescianu a pierwiastkow z 3=5 pierwisatkow z 3
stad a=5 dm
szescian ma dwanascie krawedzi stad 12 x 5 dm= 60 dm

2. wysokosc trojkata rownobocznego h=1/2 a pierwiastkow z 3
podstawiam
1/2a pieriwastkow z 3= 2 pierwiastki z 3
1/2a=2
a=4
Pole trojkata ronobocznego P=1/4 a² pierwiastkow z 3
podstawiam
P=1/4 x 4² pierwiastkow z 3= 4 pierwiastki z 3

3. 5 3/4 metra -----115 zl
6,5 metra ------- x zl
x= (115 x 6,5):5,75= 130 zl