Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T11:12:36+01:00
Masa molowa KCl = 74,5 g/mol
masa molowa NaNO₃ = 85 g/mol

1 mol - 74,5 g
0,1 mola - x
x - 7,45 mola KCl - tyle potrzeba rozpuścić

1 mol - 85 g
0,1 mola - x
x = 8,5 g NaNO₃ - tyle potrzeba rozpuścić
16 4 16