Odpowiedzi

2010-03-15T21:37:33+01:00
V₀ = 0 [km/h] = 0 [m/s]
v₁= 100 [km/h] = 100 * 1000/3600 [m/s] = 27,8 [m/s]
Δt = 15 [s]

a = Δv/Δt
a = (v₁- v₀)/Δt
a = (27,8-0)/15
a = 27,8/15
a = 1,853 [m/s²]
18 3 18
2010-03-15T21:57:14+01:00
V₀ = 0 km/h = 0 m/s
v₁= 100 km/h = 100 * 1000/3600 m/s = 27,8 m/s
Δt = 15 s
a = Δv/Δt
a = (v₁- v₀)/Δt
a = (27,8-0)/15
a = 27,8/15
a = 1,853 m/s²

Proszę Bardzo :)18 1 18